Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Co jeśli postanowisz zwrócić nasz produkt?

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego produktu na podstawie Kodeksu cywilnego (art. 556-576 KC.) Naszym klientom przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

1. 1. Deklarujemy, że wszystkie towary, które oferujemy w naszym sklepie (www.buntstore.pl) są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

1.2. Jako sprzedawcy odpowiadamy wobec Was, jako konsumentów, (art. 221 1 Kodeksu Cywilnego) za niezgodność bezpieczeństwa sprzedaży ( gdy niebezpieczeństwo wynikło z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili)

1.4. Reklamacje, wynikające z naruszenia Waszych praw gwarantowanych prawnie, lub na podstawie tego regulaminu, należy kierować na adres mailowy sklep@buntstore.pl,lub pocztowy: Magazyn Główny Bunt, ul. Podmaleniec 60B, 28-200 Staszów. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do powiadomienia Was w tym czasie, o terminie rozpatrzenia reklamacji.


Wzór Formularza ZWROTU i REKLAMACJI.
 

1.6. Wadliwy produkt- w porozumieniu z Nami – nasi klienci są zobowiązani na Nasz koszt odesłać lub dostarczyć na adres:Magazyn Główny Bunt, ul. Podmaleniec 60B, 28-200 Staszów. Jeżeli z jakieś przyczyny nie Możecie nam jej odesłać prosimy o udostępnienie go Nam w miejscu, w którym się on zanjduje.

1.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo zrezygnować z zakupu. Niedotyczy to sytuacji, w której niezwłocznie wymienimy rzecz wadliwą, na wolną od wad albo wadę usuniemy.

1.8. Jeżeli sprzedana rzecz ma wadę Możecie zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Zobowiązujemy się wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych dla Was niedogodności. Możemy odmówić zadośćuczynienia, jeżeli wybrany przez Was sposób jest niemożliwy albo jeśli w porównaniu z innym mozliwym sposobem byłoby to zbyt kosztowne . Jeżeli naszym klientem jest przedsiębiorca, możemy odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty przewyższają cenę rzeczy sprzedanej. 

1.9. Rozpatrzymy reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie poinformujemy Was drogą pisemną lub elektroniczną o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

1.10. Po uwzględnieniu reklamacji zwrócimy Wam koszty związane z reklamacją. Przekażemy Wam należną kwotę na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

1.11. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą produktu – odeślemy Wam produkt na własny koszt.

1.12. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez naszych klientow będących z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; 

1.13. Posiadacie (jako konsumenci) następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.13.1. Uzyskanie bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Wami a Nami, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

1.13.2. Jesteście uprawnieni do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

1.13.3. Macie prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

1.13.4. Jesteście uprawnieni do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

1.13.5. W razie nieuwzględnienia reklamacji oprócz pozasądowych sposobów rozpatrywanych sporów wskazanych w punktach 8.14.1 do 8.14.4 przysługuje Wam prawo dochodzenia Waszych praw przed sądem powszechnym.

Jednocześnie informujemy, że adres poczty elektronicznej Bunt kontaktów z klientami to: sklep@buntstore.pl

 

2. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1 Podejmujemy się działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania naszego Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z naszej aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym czasie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Was.

2.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu można zgłosić pisemnie na adres siedziby firmy, mailowo na adresy sklep@buntstore.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce “Kontakt”.

2.3 W reklamacji powinieno się podać swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub mailowy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

2.4 Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Was w tym okresie o terminie rozpatrzenia reklamacji.

2.5 Przy każdej reklamacji oraz zwrocie produktu niezbędne jest załączenie paragonu oraz w szczególnych przypadkach potwierdzenie nadania przesyłki przez Was zawierającej zwrot/reklamację na wskazany adres sklepu:Magazyn Główny Bunt, ul. Podmaleniec 60B, 28-200 Staszów. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu/reklamacji w przypadku braku paragonu.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel